В управлінні Північно – Кримського каналу продовжується компанія з подачі е – декларацій.

В управлінні працюють 22 (двадцять дві) особи публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно – розпорядчі чи адміністративно – господарські функції та які, в свою чергу, зобов’язані подавати е - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік в установленому законодавством порядку.
Станом на 22.03.2018 року 70% посадових осіб управління подали е-декларації в установленому законодавством порядку.

 

Інспектор з ПЗ та ВК                                                                            А. Балацька

uvaga